Catholic-Hierarchy DC

Viêt Nam

Statistics by Diocese

by Name


(Click on the column title to sort by that column)
#CatholicsPopulationPercent CatholicDioceseYearSource
1123,0906,909,2961.78%Bac Ninh2004ap2005
2303,3681,900,00015.97%Ban Mê Thuôt2004ap2005
3380,1301,336,40028.44%Bùi Chu2004ap2005
4176,4245,793,0003.05%Cân Tho2004ap2005
5299,7781,119,99126.77%Đà Lat2004ap2005
657,8702,132,2342.71%Đà Nang2004ap2005
7113,0924,654,3172.43%Hai Pḥng2004ap2005
8282,8865,297,3395.34%Hà Nôi (Archdiocese)2004ap2005
965,7701,977,3003.33%Huê (Archdiocese)2004ap2005
10198,0006,350,0003.12%Hung Hoá2004ap2005
11203,7231,418,88514.36%Kontum2004ap2005
126,0781,153,000.53%Lang Són et Cao Bang2004ap2005
13234,3603,995,3395.87%Long Xuyên2004ap2005
14111,4544,278,0002.61%My Tho2004ap2005
15185,0641,564,40011.83%Nha Trang2004ap2005
16147,0001,106,01213.29%Phan Thiêt2004ap2005
17144,721907,52015.95%Phát Diêm2004ap2005
18113,2382,240,8575.05%Phú Cuong2004ap2005
1962,5203,604,0391.73%Quy Nhon2004ap2005
20116,3992,850,0004.08%Thái Binh2004ap2005
21128,2063,509,6003.65%Thanh Hóa2004ap2005
22602,4785,454,29811.05%Thành-Phô Hô Chí Minh (Archdiocese)2004ap2005
23453,0185,766,0007.86%Vinh2004ap2005
24183,7283,967,4004.63%Vinh Long2004ap2005
25975,0333,034,02032.14%Xuân Lôc2004ap2005

Note: The table above is generated with the most recent data available for each diocese. Dioceses with incomplete data may not appear in the table.

============

Copyright David M. Cheney, 1996-2005; code: v2.3.4, 17 Nov 05; data: 20 Nov 05